shape
shape

İlkokul

İlkokul | Açı Eğitim Kurumları

İlkokul

Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, duyusal, psiko-motor becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri sağlanır. İlkokulda bu temeller oluşturularak ortaokula hazır bireyler yetiştirilir.

Bu eğitim düzeyinde öğrencilerin oyunlar ve sportif aktivitelerle dikkat, denge, konsantrasyon ve esneklik gibi yetenekleri en üst düzeye getirilir.

Öğrenme hızını ve potansiyelini arttırmaya yönelik akıl yürütme, düşünme, hafıza ve dil becerilerini geliştirecek uygulamalar eğitim-öğretimin temelini oluşturur.

Eleştirel düşünen, problemlere çözüm üretebilen, okuduğunu anlayan, üretkenliğini ve araştırma bilgilerini kullanabilen öğrencilerin; sosyal sorumluluk projelerine, kültürel, sanatsal, çeşitli gezi programlarına katılarak günlük hayattan uygulamalarla beceri ve yeteneklerinin sağlam temeller üzerinde gelişmesi sağlanır.

Gelecek yıllardaki akademik başarılarına altyapı sağlanması bakımından sanatsal becerileri, sportif ilgi ve yetenekleri belirlenip geliştirilir. Ayrıca akademik başarılarını destekleyecek tüm çalışmalar rehberlik servisi ve sınıf öğretmenleri tarafından geliştirilip takip edilir. Bu doğrultuda tüm veriler raporlar hâlinde dosyalanıp, değerlendirilerek velilere bilgilendirme yapılır.

Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilimsel bakış açısıyla karar verme alışkanlığı kazanması sağlanır.

Doğayı tanıyan, seven ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincine sahip, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu bireyler olmaları için her açıdan destek sağlanır.

Açı Eğitim Kurumları - Kurumsal Giriş Fotoğrafı

Kurumsal Giriş