shape
shape

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul Öncesi Eğitimin Önemi | Açı Eğitim Kurumları

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Yeni eğitim öğretim yılı başladı, ve çocuklar okullarına dönüş yaptı. Ancak eğitim hayatının ilk adımı, okul öncesi eğitim, çocukların gelişim süreci açısından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan birinci sınıfa hazır olan çocuklar, eğitim hayatları boyunca daha başarılı olma şansına sahiptirler.

Okul öncesi eğitim, çocuğun ilköğretime başlamadan önce, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak bütünsel bir gelişim yaşamasını sağlayan önemli bir adımdır. Bu dönemde çocuklar, ileriki eğitim kademelerinde başarılı olabilmeleri için gerekli olan davranışları, okuma yazma öğrenmeye yardımcı olacak kavramları ve becerileri kazanırlar. Bilimsel araştırmalar, bu dönemi başarıyla tamamlayan çocukların entelektüel açıdan gelişmiş, fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan birinci sınıfa başlamaya hazır olduklarını gösteriyor.

Okul Öncesi Eğitimde Temel Beceriler:

Okul öncesi eğitimde, çocukların çok yönlü gelişimlerini desteklemeye yönelik temel becerilere odaklanılır. Bu beceriler şunlardır:

Görsel Algı Çalışmaları: El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum, mekânsal ilişkiler, hız gibi becerileri içerir.

İşitsel Algı/Fonolojik Farkındalık Çalışmaları: Dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Dikkat ve Hafıza Çalışmaları: Benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama üzerine ders içeriklerinden oluşur.

Problem Çözme ve Tahmin Çalışmaları.

Kalem Kullanma ve El Becerisi Çalışmaları: Kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru kullanabilme, çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma çalışmaları yapılır.

Öz Bakım Becerilerini Geliştirme: Bağımsız yemek yeme, giyinme, tuvalete gitme gibi öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilir.

Okuma Yazma Farkındalığı ve Motivasyon Geliştirme Çalışmaları: Haftada toplam 5 saat olmak üzere günde 1 saat okuma yazma becerileri dersleri yapılır.

Duyu Eğitimi Çalışmaları: Çocukların beş duyusunu harekete geçirecek aktivitelerle deneyimleyerek öğrenmeleri sağlanır.

Nefes ve Ritim Çalışmaları: Nefes ve ritim çalışmaları gerçekleştirilir.

Açı Koleji , öğrenme ortamlarını ve öğrenim içeriklerini çocuğun bireysel ve bilişsel gelişimine odaklayan, çocuk dostu bir eğitim anlayışını benimsemektedir. Öğrencilere, 21. yüzyılın gereksinimlerine uygun beceri ve iletişimler kazandırmak amacıyla öğretmen kadrosundan öğretim programına, fiziki ortamlardan kullanılan materyallere kadar her detay çocuğun en iyi şekilde gelişimini desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Diğer Blog Paylaşımları

Açı Eğitim Kurumları - Kurumsal Giriş Fotoğrafı

Kurumsal Giriş